Obiekty usługowe i hale produkcyjne

Instalacje z pomysłem – dla małego i średniego biznesu

Obiekty usługowe i hale produkcyjne

Małym oraz średnim firmom produkcyjnym i usługowym dostarczamy wydajne systemy ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji dedykowane do ich niepowtarzalnej sytuacji i wymogów. Wyróżnia nas przede wszystkim bardzo uważne wsłuchiwanie się w potrzeby naszych Klientów. Po gruntownej analizie zastanego stanu rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania spełniające warunki wynikające ze specyfiki obiektu, co pozwala nam osiągnąć:

•    lepsze warunki produkcji i pracy – w wentylowanych, niezanieczyszczonych pomieszczeniach,
•    większą wydajność – dzięki optymalnym warunkom działania maszyn,
•    konkurencyjną cenę – wynikającą ze stosowania autorskich rozwiązań.

Kreatywne rozwiązania dla przemysłu

Współpracujemy z przedsiębiorcami z każdego sektora rynku od ponad 20 lat. Wiemy z doświadczenia, że opłaca się myśleć niestandardowo. W wielu przypadkach szczegółowa analiza potrzeb firmy i jasne wytyczenie biznesowych celów pozwalają na skonstruowanie rozwiązań „szytych na miarę” – nie ustępujących znacznie topowym systemom renomowanych marek, a przy tym dostępnych w dużo niższej cenie.

Wentylacja z odzyskiem ciepła w halach produkcyjnych

W halach produkcyjnych i magazynowych rozbudowywanej fabryki wafli o pow. około 2 650 m2, wykonaliśmy projekt a następnie zrealizowaliśmy instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W celu obniżenia temperatury latem oraz zagospodarowania nadmiaru ciepła zimą do ogrzania magazynów, zastosowaliśmy centralę wentylacyjną o wydajności 20 tys. m3/h wraz z agregatem freonowym o mocy chłodzącej/grzewczej 56 kW. Odzysk ciepła w ilości 263 kW, okresie sezonu grzewczego umożliwił obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.  Ofertę projektu i wykonania instalacji połączyliśmy z propozycją przeprowadzenia procedury uzyskania pożyczki na wykonanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Wentylacja w lakierni przemysłowej

W zakładzie produkcyjnym w Krakowie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku lakierni. Ze względu na konieczność usuwania oparów i pyłów z procesów przygotowania oraz lakierowania produktów, potrzebna była znaczna wydajność centrali wentylacyjnej na poziomie 10.000 m³.  Dodatkowo, do współpracy z okapami lakierniczymi, zainstalowaliśmy wysokowydajny wentylator wyciągowy.

Klimatyzacja w zakładzie produkcyjnym

W pomieszczeniach produkcyjnych o powierzchni ok. 700 m2 zainstalowaliśmy klimatyzację kanałową o łącznej mocy chłodniczej 105 kW. Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne zawieszone zostały pod stropem a system kanałów nawiewnych schładza konkretne stanowiska pracy. W efekcie znacznej poprawie uległy warunki pracy ludzi oraz maszyn. Zewnętrzne jednostki klimatyzacji zamontowano na dachu obiektu.

Wentylacja mechaniczna w hali produkcyjnej

W ramach remontu hali produkcyjnej, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Centralny nawiew powietrza współpracuje z instalacją wywiewną, której usytuowanie oraz lokalizacja krat wywiewnych uwzględniają miejsca ustawienia maszyn. System obsługują dwie centrale wentylacyjne o łącznej wydajności 14 000 m3 powietrza o odzysku ciepła na poziomie 110 kW. Dzięki temu, w okresie zimowym znacznie ograniczono koszty ogrzewania obiektu.

Wentylacja i klimatyzacja w obiekcie produkcyjno-biurowym

Na łącznej powierzchni ok. 1300 m2, w części biurowej wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wydajności ok. 2000 m3 oraz instalację klimatyzacyjną o mocy chłodniczej 31,5 kW. W części produkcyjnej wykonaliśmy instalację wentylacji wywiewnej, w tym wentylacji stanowiskowej w pomieszczeniu spawalni. Dodatkowo lakiernię dogrzewają dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne.